Korzyści dla środowiska z posiadania przydomowej oczyszczalni ściekówPrzydomowa oczyszczalnia ścieków to system, który oczyszcza ścieki przed wypuszczeniem ich z powrotem do środowiska. Przydomowe oczyszczalnie ścieków mogą być zaprojektowane z wykorzystaniem różnych procesów oczyszczania, takich jak filtry tryskaczowe, wirujące kontaktory biologiczne (RBC), osad czynny lub kombinacja tych procesów. Rodzaj i kolejność procesów oczyszczania zależy od projektu systemu oczyszczania i charakterystyki ścieków. Przydomowe oczyszczalnie ścieków mogą zmniejszyć ilość bakterii i patogenów w ściekach dzięki zastosowaniu procesów oczyszczania, takich jak tlenowe lub beztlenowe oczyszczanie biologiczne. Rodzaj i kolejność procesów oczyszczania zależy od projektu systemu oczyszczania i charakterystyki ścieków. Konstrukcja oczyszczalni ścieków może się różnić w zależności od typu systemu oczyszczania. Rodzaj konserwacji oczyszczalni ścieków również zależy od jej konstrukcji i stopnia wykorzystania. Charakterystyka ścieków trafiających do oczyszczalni oraz stopień oczyszczenia potrzebny do usunięcia zanieczyszczeń zależą również od źródła pochodzenia ścieków.

Jak działa przydomowa oczyszczalnia ścieków?

Przydomowa oczyszczalnia ścieków to system, który oczyszcza ścieki przed wypuszczeniem ich z powrotem do środowiska. Oczyszczalnia ścieków może być zaprojektowana z wykorzystaniem różnych procesów oczyszczania, takich jak filtry tryskaczowe, wirujące kontaktory biologiczne (RBC), osad czynny lub kombinacja tych procesów. Przypadkowy wybór konkretnego procesu nie jest zalecany, ponieważ ważne jest uwzględnienie specyficznych właściwości oczyszczanych ścieków. Podczas oczyszczania ścieków dopływające ścieki są najpierw filtrowane i przesiewane w celu usunięcia dużych cząstek i przedmiotów. Następnie ścieki przepływają przez szereg zbiorników, w których stosowane są różne procesy oczyszczania. Rodzaj i kolejność procesów oczyszczania zależy od projektu systemu oczyszczania i charakterystyki ścieków.

Korzyści z przydomowej oczyszczalni ścieków

  • Oczyszczalnie ścieków mogą usuwać szkodliwe substancje zanieczyszczające, takie jak ciała stałe (organiczne i nieorganiczne), bakterie, wirusy, substancje odżywcze, sole i patogeny. Zanieczyszczenia te mogą negatywnie wpływać na środowisko, jeśli ścieki są uwalniane bez oczyszczania.

  • Oczyszczalnie ścieków mogą również produkować biogaz lub ścieki, które można wykorzystać jako nawóz. - Przydomowe oczyszczalnie ścieków mogą pomóc w ochronie zdrowia ludzkiego poprzez zmniejszenie ilości bakterii i patogenów.

  • Systemy oczyszczania ścieków zmniejszają ilość wody, która musi być uzdatniana w stacjach uzdatniania wody. Może to pomóc obniżyć koszty oczyszczania wody i chronić życie wodne poprzez zmniejszenie ilości substancji stałych zużywających tlen w wodzie.

  • Nowe oczyszczalnie ścieków mogą być wykorzystywane do zastąpienia istniejących systemów.