Ostateczny przewodnik po nowoczesnym, ekonomicznym budownictwieBudownictwo przeżywa rozkwit dzięki poprawie sytuacji gospodarczej i fali nowych projektów. Jednocześnie koszty budowy od lat rosną ze względu na takie czynniki, jak brak wykwalifikowanej siły roboczej, kosztowne przepisy i ograniczona dostępność gruntów pod zabudowę. W rezultacie rośnie liczba budowniczych, którzy szukają sposobów na obniżenie kosztów bez rezygnacji z jakości czy trwałości. I tu właśnie pojawia się budownictwo efektywne kosztowo. Jest to szybko rozwijający się segment branży, który koncentruje się na obniżeniu kosztów materiałów, robocizny i innych kosztów bez utraty wartości lub bezpieczeństwa. Z tego artykułu dowiesz się o głównych czynnikach powodujących wzrost kosztów budowy, a także poznasz najlepsze praktyki pozwalające osiągnąć efektywność kosztową w następnym projekcie.

Co stoi za rosnącymi kosztami budowy?

Koszty budowy w Stanach Zjednoczonych rosną od lat, a trend ten nie wykazuje oznak spowolnienia. Raport Departamentu Handlu USA z 2017 roku wykazał, że w latach 2002-2017 koszty budowy wzrastały średnio o 2,5% rocznie. Na ten trend wpływa kilka czynników, w tym:

- konkurujące ze sobą wymagania dotyczące ograniczonych zasobów

- rosnąca złożoność projektów

- niedobory siły roboczej

- wyższe koszty bezpieczeństwa i regulacji

- rosnące koszty surowców

Wszystkie te czynniki łącznie wpływają na wzrost kosztów budowy i utrudniają firmom budowlanym utrzymanie rentowności. Jednocześnie klienci wymagają bardziej wyrafinowanych budynków o wysokiej jakości, które są odporne na ekstremalne warunki pogodowe i bardziej energooszczędne. W rezultacie budowniczowie szukają sposobów zarówno na obniżenie kosztów budowy, jak i na zwiększenie wartości.

Dlaczego efektywne kosztowo budownictwo jest ważne?

Dla wielu wykonawców i deweloperów efektywne kosztowo budownictwo jest istotnym elementem zachowania konkurencyjności na dzisiejszym rynku. Według raportu National Association of Home Builders z 2018 roku, koszt budowy jest największym czynnikiem decydującym o tym, czy projekt jest opłacalny, czy nie. Jednocześnie opłacalne budownictwo ma kluczowe znaczenie dla klientów, którzy budują lub przebudowują swoje domy.

Dzieje się tak dlatego, że koszty budowy stanowią znaczną część całkowitego kosztu projektu, wynosząc od 20% do 30% w przypadku nowego domu i od 10% do 30% w przypadku przebudowy. Dla klientów z ograniczonym budżetem obniżenie tych kosztów może stanowić różnicę między posiadaniem nowego domu a pozostaniem w starzejącym się mieszkaniu.

Strategie osiągania efektywności kosztowej

Istnieje kilka strategii, które budowniczowie mogą zastosować w celu zmniejszenia kosztów budowy przy jednoczesnym zwiększeniu wartości. Niektóre z najbardziej efektywnych strategii obejmują:

- Optymalizację wydajności pracy

- Stosowanie bardziej opłacalnych materiałów

- Zmniejszanie złożoności projektu

- Wybieranie strategicznych miejsc budowy

Przyjrzyjmy się każdej z tych strategii w sposób bardziej szczegółowy. Optymalizacja wydajności pracy pozwala wykonawcom zaoszczędzić pieniądze dzięki zwiększeniu efektywności pracowników, skróceniu czasu potrzebnego na wykonanie zadań oraz zmniejszeniu ilości pracy potrzebnej do realizacji projektu. Na przykład ograniczenie wykopów tylko do tych, które są niezbędne do realizacji projektu, stosowanie materiałów prefabrykowanych oraz wdrażanie praktyk lean management może pomóc w zwiększeniu produktywności i zmniejszeniu kosztów pracy.

Stosowanie bardziej ekonomicznych materiałów może być jednym z najprostszych sposobów obniżenia kosztów budowy w przypadku projektów z wykorzystaniem drewna, muru, betonu i innych materiałów. Na przykład koszt budowy drewnianej konstrukcji szkieletowej ze ścianami z płyt 2x6, 9-calowym poszyciem i dachem z płyt OSB wynosi średnio 135 USD za stopę kwadratową, podczas gdy konstrukcja z płyt 2×6 kosztuje zaledwie 23 USD za stopę kwadratową.